2020-07-28 Otwarty Konkurs Ofert -  na realizację zadań Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020 realizowanego przez Gminę Suchy Dąb
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie  z zapisami Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -oraz zgodnie z Zarządzeniem nr OB.0050.300.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16 maja 2014.

Do pobrania:

Informacja o konkursie

Zapytanie ofertowe

Zakres obowiązków

Umowa zlecenia