2016-02-04 Pomorskie. 500 złotych dla 245 tysięcy dzieci
500zl

Ponad 3,7 mln dzieci może zostać objętych wsparciem w ramach świadczenia wychowawczego 500 złotych. Z szacunków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pieniądze w Pomorskiem trafią do rodziców 245 tysięcy dzieci.

Kto będzie mógł złożyć wniosek?
Program „Rodzina 500 plus” rozpocznie się w kwietniu 2016 roku. Świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Ile dzieci otrzyma wsparcie?
Z szacunków wynika, że najwięcej dzieci, które mogą zostać objęte programem mieszka w województwie mazowieckim – ok. 463,1 tys. Dalej jest województwo śląskie (ok. 389 tys.), wielkopolskie (ok. 351,9 tys.) i małopolskie (ok. 329,8 tys.). Województwa z najmniejszą liczbą dzieci, do których może trafić wsparcie to opolskie (ok. 81,5 tys.), lubuskie (ok. 107,4 tys.) oraz świętokrzyskie (ok. 144,5 tys.).

Kiedy pieniądze trafią do rodzin?
Program ma wejść w życie w kwietniu 2016 r. Wniosek o świadczenie 500 zł będzie można założyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Samorząd wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsze prawo do świadczenia przysługiwać będzie do września 2017 r.
„Rodzina 500 plus” to pierwszy tak szeroki program wsparcia polskich rodzin po 1989 roku. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. 
Źródło - www.mpips.gov.pl