Wójt Gminy Suchy Dąb Pani Henryka Król informuje, że od 1 grudnia 2021 r. jest możliwość wzięcia udziału w nowym Podprogramie 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 z późn. zm.) z dnia 12 marca 2004 r. i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia