2016-03-15 Program Rodzina 500+ można odbierać wnioski w GOPS w Suchym Dębie
500+

Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.
Wnioski będzie można składać od 01 kwietnia 2016 r. w GOPS w Suchym Dębie, dodatkowo również:
02.04.2016 r. – sobota od 9:00-12:00
09.04.2016 r. – sobota od 9:00-12:00

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska