2013-12-06 Projekt Wsparcie Środowiska Osób Niepełnosprawnych (12.12.2013)
herb_100x100 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie pragnie podjąć współpracę z Fundacją AKTYWIZACJA, która zaprosiła Gminę Suchy Dąb do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3.
W ramach przedmiotowego projektu oferowane jest szerokie i profesjonalne wsparcie dla dwóch tysięcy osób niepełnosprawnych z całego kraju, zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców) oraz dla tysiąca osób z ich otoczenia, przy wykorzystaniu potencjału Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że dnia 12 grudnia 2013 r. o godz. 11:00, w sali narad Urzędu Gminy Suchy Dąb (ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb), odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Fundacji AKTYWIZACJA.
Osoby zainteresowane powyższym projektem, zapraszamy na spotkanie informacyjne(prosimy wziąć ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności – kopia – oraz dowód osobisty)więcej