{!jomcomment}

500+Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Gdańska 17A, listownie oraz przez internet.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 58 6828682. Godziny pracy GOPS-u pn-wt 7.30-15.30, śr 8.00-16.00, czw-pt 7.30-15.30.

Najważniejsze zasady realizacji programu nie ulegną zmianie, w tym kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko (800 zł netto na osobę w rodzinie bądź 1200 zł jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne). Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.

 

Do najważniejszych zmian należą: 

  • konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

  • nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

  • nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

  • doprecyzowanie pojęcia naprzemiennej opieki nad dzieckiem.

Uwaga! Jednocześnie informujemy, że również od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.

Uwaga! Nowe wzory wniosków!
W związku ze zmianami dotyczącymi przyznawania świadczenia wychowawczego 500+ obowiązywać będą nowe wnioski dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a  akże do pobrania pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Informator Rodzina 500 plus znajduje się w poniższym linku:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/