Dnia 21 grudnia 20117 r. odbyło się spotkanie z Mikołajem, które poprzedzone było warsztatami plastycznymi związanymi z tradycją Świat Bożego Narodzenia, na których dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały ozdoby świąteczne, stroiki, ubierały świąteczne drzewko. Zrobione stroiki będą elementem dekoracyjnym świątecznego stołu w ich domach. Odwiedziny Św. Mikołaja były dla dzieci największa radością. Spotkanie świąteczne zakończono poczęstunkiem.