2019-02-01 Unieważnienie naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy, ogłoszony w dniu 03 stycznia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Suchym Dębie  i na tablicy informacyjnej GOPS, z przyczyn organizacyjnych.
Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Mirosława Dombrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Dębie