Nazwa instytucji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Tytuł projektu: "Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb"
Dofinansowanie: 598 751,27 zł
Całkowita wartość inwestycji 1 042 430,22 zł

Opis projektu
Zadanie polegało na:

Część I
- rozbiórce istniejącej nawierzchni
- przebudowie jezdni wraz z chodnikami na odcinku 380 m.b.
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej

Część II
- rozbiórce istniejącej nawierzchni
- przebudowie jezdni wraz z chodnikami na odcinku 327 m.b.
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej
- budowie niecki retencyjnej wraz z odwodnieniem jezdni i chodników
- budowie miejsc postojowych

Efektem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Suchy Dąb jak też dostępności transportowej do zlokalizowanych w okolicy obiektów użyteczności publicznej jak  np. szkoła podstawowa. Ponadto, zostaną wyrównane standardy techniczne drogi objętej dofinansowaniem w stosunku do innych dróg na tym obszarze, w szczególności w stosunku do pozostałego ciągu ulicy Sportowej i drogi powiatowej z którą ul. Sportowa bezpośrednio się łączy oraz zapewnione zostaną miejsca postojowe dla mieszkańców pobliskich budynków.