Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych (Obecnie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
Tytuł projektu: „Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb"
Dofinansowanie: 290 206,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 588 000,00 zł

Opis projektu
Zadanie polegało na:
- rozbiórce istniejącej nawierzchni
- przebudowie jezdni wraz z chodnikami na odcinku 380 m.b.
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej

Efektem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Suchy Dąb jak też dostępności transportowej do zlokalizowanych w okolicy obiektów użyteczności publicznej jak  np. szkoła podstawowa. Ponadto, zostaną wyrównane standardy techniczne drogi objętej dofinansowaniem w stosunku do innych dróg na tym obszarze, w szczególności w stosunku do pozostałego ciągu ulicy Sportowej i drogi powiatowej, z którą ul. Sportowa bezpośrednio się łączy.