Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych)
Tytuł projektu: „Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb - część II"
Dofinansowanie: 137 068,55 zł
Całkowita wartość inwestycji 438 053,17 zł

Opis projektu
Zadanie polegało na:
- rozbiórce istniejącej nawierzchni
- przebudowie jezdni wraz z chodnikami na odcinku 327 m.b.
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej
- budowie niecki retencyjnej wraz z odwodnieniem jezdni i chodników
- budowie miejsc postojowych

Efektem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Suchy Dąb jak też dostępności transportowej do zlokalizowanych w okolicy obiektów użyteczności publicznej jak  np. szkoła podstawowa. Ponadto, zostaną wyrównane standardy techniczne drogi objętej dofinansowaniem w stosunku do innych dróg na tym obszarze, w szczególności w stosunku do pozostałego ciągu ulicy Sportowej i drogi powiatowej z którą ul. Sportowa bezpośrednio się łączy oraz zapewnione zostaną miejsca postojowe dla mieszkańców pobliskich budynków.