Wkład Funduszy Europejskich

Ogółem 11 041 444,58
Partner Gmina Suchy Dąb 2 184 910,00

Wartość projektu

Ogółem 19 665 309,59
Partner Gmina Suchy Dąb 3 430 000,00

Zakres i cel

Celem przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” jest wybudowanie dwóch rowerowych tras międzynarodowych. Trasa R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki) oraz Wiślana Trasa Rowerowa (będąca częścią R-9) położone są w korytarzach europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo.  Stworzone w ramach przedsięwzięcia trasy stanowić będą unikalny produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma pakiet unikalnych w skali kraju, walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych.
Projekt zakłada budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu, wykorzystanie utwardzonych dróg leśnych i wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla obu tras dedykowana zostanie infrastruktura towarzysząca w postaci miejsc postojowych dla rowerzystów. Architektura tej infrastruktury będzie wykorzystywać nowoczesny design oraz nawiązywać do dziedzictwa kulturowego danego obszaru poprzez odpowiednią kolorystykę czy elementy dekoracyjne.
Punkty postojowe w dużej części aranżowane będą na istniejących miejscach, które zostaną doposażone w odpowiednie elementy (np. tablica informacyjna, wiata, ławki, stoły, pawilon turystyczny).

Projekt na terenie Gminy Suchy Dąb obejmuje zadanie:

•    budowy trasy rowerowej po koronie wału rzeki Wisły o długości 7,1 km na odcinku Steblewo (od granicy z Gminą Cedry Wielkie) – Koźliny (do granicy z Gminą Tczew)

•    budowy brakującego odcinka pomiędzy Gminą Suchy Dąb, a Gminą Tczew w miejscowości Czatkowy o długości 310 m.b.