Gmina pozyskała środki w wysokości 55 000 zł na zakup 20 laptopów i 20 słuchawek dla uczniów i nauczycieli szkoły w Grabinach-Zameczku i Suchym Dębie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.