WFOŚ w Gdańsku

Gmina Suchy Dąb na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchy Dąb” edycja AZBEST 2021 otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Ogólnopolski program Finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Realizacja zadania była możliwa dzięki podpisanej umowie dotacji nr WFOŚ/D/III-36/7094/2021/AZBEST-2021 z dnia 7 października 2021 r. pomiędzy WFOŚiGW reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Szymona Gajdę i Gminą Suchy Dąb reprezentowaną przez Wójta Gminy – Henrykę Król.

Efekt rzeczowy: W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano azbest z 5 nieruchomości oraz przetransportowano i zutylizowano azbest z 8 nieruchomości.

Efekt ekologiczny:  29.29 Mg (ton) zutylizowanego odpadu

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 12 777,00 zł

Dotacja na pokrycie wydatków w kwocie 11 625 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  https://wfos.gdansk.pl