1 maja 2004 roku Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami przystąpiła do Unii Europejskiej. Wspólny projekt oparty na swobodnym przepływie ludzi i towarów pozwala na zbliżenie pomiędzy narodami Europy. Otwarte granice sprzyjają kontaktom pomiędzy ludźmi z równych krajów. Również uczniowie i nauczyciele z Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie dzięki wycieczkom poznają państwa UE. Organizatorem wyjazdów jest Michał Albiński nauczyciel geografii, a dzięki wyjazdom uczniowie poznają język, kulturę, historię i zabytki wielu państw wspólnej Europy.

Podczas wyjazdów uczniowie z Suchego Dębu poznali:

Austrię, Czechy, Francję, Litwę, Niemcy, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry, Włochy.