Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2001 r. podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są bohaterowie, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Gmina Suchy Dąb co roku upamiętnia swojego bohatera - Franciszkę Pomarańską ps. „Błyskawicę”. Z tej okazji Pani Wójt Henryka Król wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą Cyrą złożyła kwiaty na grobie Franciszki Pomarańskiej przy kościele pw św. Jana Chrzciciela w Giemlicach.