2 kwietnia 1991 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, na administracyjnej mapie Żuław pojawiła się ponownie Gmina Suchy Dąb.

 

Ten wyjątkowy akt był wypadkową wieloletnich starań naszych mieszkańców, mających na celu restytuowanie Gminy Suchy Dąb, która istniała od 1945 do 1974 roku i przestała istnieć podczas ówczesnej reformy administracyjnej – mówi Wójt Gminy Barbara Kamińska. – Dwadzieścia lat temu musieliśmy zaczynać od nowa. Nie mieliśmy dróg, kanalizacji, wodociągów i sal gimnastycznych, a teren nowej gminy był bardzo dotkliwie naznaczony strukturalnym bezrobociem. Po 20 latach możemy śmiało powiedzieć, że żyjemy w innej czasoprzestrzeni.

Dzisiejsza Gmina Suchy Dąb to dynamicznie rozwijający się samorząd. Będący bezpośrednim zapleczem osiedleńczo – biznesowym dla trójmiejskiej metropolii. Przez 20 lat wybudowaliśmy wodociągi, rozbudowujemy kanalizację. Zabezpieczyliśmy jedną z najbardziej palących potrzeb mieszkańców, czyli drogi gminne i chodniki. Dziś działa u nas 360 podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że co 11 mieszkaniec gminy prowadzi własną działalność. Na naszym terenie zamieszkuje ponad 4000 mieszkańców. W Suchym Dębie, Grabinach-Zameczku, Krzywym Kole powstają nowe osiedla domów jednorodzinnych. Wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy trzy funkcjonujące w gminie szkoły. Stworzyliśmy place zabaw dla dzieci. Inwestujemy w nowe sale gimnastyczne. Modernizujemy i rozbudowujemy również świetlice wiejskie.

Od dziesięciu lat działają w gminie prężne organizacje i stowarzyszenia. Przykładem jest działający w Krzywym Kole Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, gdzie odbywają się zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ośrodek prowadzony przez Caritas mieści się w zabytkowym domu podcieniowym.

Nasza Gmina jest miejscem w którym zachowały się wyjątkowe zabytki świadczące o historii Żuław Gdańskich. Nieustannie pracujemy nad ich jak najlepszym zachowaniem. Przy wsparciu gminy udało się wyremontować kościoły w Koźlinach i Krzywym Kole. W porozumieniu z parafiami staramy się pozyskiwać środki na kolejne obiekty znajdujące się we Wróblewie i Steblewie. Staramy się też uratować nasz najcenniejszy zabytek – zamek w Grabinach-Zameczku.

Większość tych działań nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony coraz bardziej aktywnej lokalnej społeczności, będącej motorem wielu lokalnych działań i coraz bardziej dumnej z miejsca w którym żyje.