WFOŚiGWGmina Suchy Dąb na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchy Dąb” edycja AZBEST 2019 otrzymała dotację z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Ogólnopolski program Finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).

Realizacja zadania była możliwa dzięki podpisanej umowie dotacji nr WFOŚ/D/III-36/695/2020/AZBEST-2019 dnia 12 lutego 2020 r. pomiędzy WFOŚiGW reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Macieja Kazienko i Gminą Suchy Dąb reprezentowaną przez Wójta Gminy – Henrykę Król.

W ramach zadania zdemontowano, wywieziono i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 20 lokalizacji. Łączna waga unieszkodliwionych wyrobów wyniosła 64.62 Mg (ton),a szacowania powierzchnia wyniosła 3590 m2.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 26 166,00 zł

Łączna kwota dotacji wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych tj. 26 166,00 zł

Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl.