2021-01-20 Link do publicznej dyskusji nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Publiczna dyskusja odbędzie się 20 stycznia 2021 roku od godz. 15:00

pod adresem https://panel.isesja.pl/b/urz-ruh-1qe-tzb

Warunkiem uczestnictwa jest wpisanie w nazwie użytkownika z imienia i nazwiska.