Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki gminnego konkursu plastycznego pt. „Ziemia jest tylko jedna”. Konkurs organizowany był na terenie Gminy Suchy Dąb, który został objęty patronatem przez Wójta Gminy Suchy Dąb Panią Henrykę Król.

Komisja konkursowa w składzie:
1.    Pani Henryka Król -  Wójt Gminy Suchy Dąb
2.    Pani Joanna Gliniecka – Skarbnik
3.    Pani Anna Łyszcz  - zastępca skarbnika
4.    Pani Anna Świątek – główna księgowa GOPS

dokonała oceny 40 prac zgłoszonych do konkursu, wyłaniając Laureatów Konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:

w kategorii klas: 0 – III

I miejsce: LENA PARACKA kl. I – ZSP Grabiny-Zameczek

II miejsce: MIKOŁAJ WIECZOREK kl. III – SP Koźliny

III miejsce: ANTONINA PYCHEWICZ kl. I – ZSP Grabiny-Zameczek

w kategorii klas: IV – VIII

I miejsce: FABIAN ĆWIKLIŃSKI kl. VI – SP Koźliny

II miejsce: ANIELA ALEKSANDROWICZ kl. VI – SP Suchy Dąb

III miejsce: KACPER LASKOWSKI kl. IV – SP Suchy Dąb

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i zaangażowanie w wykonanie pięknych prac, a nagrodzonym uczestnikom bardzo mocno GRATULUJEMY!!! Wręczenie nagród laureatom odbędzie się  5 maja r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział oraz słodki upominek! Koordynatorami konkursu byli Marta Koprowska i Magdalena Leśkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie.