W dniu 05 maja br. w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie odbyło się podsumowanie gminnych konkursów plastycznych pt. "Ziemia jest tylko jedna", "O żołnierzu wyklętym Franciszce Pomarańskiej Błyskawicy" oraz akcji fotograficznej "Zimowy pejzaż". Na uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów przybyli uczniowie, dyrektorzy szkół oraz koordynatorzy konkursów. Nagrody zostały osobiście wręczone przez Henrykę Król Wójta Gminy Suchy Dąb, która pogratulowała wszystkim uczestnikom i podziękowała Dyrektorom i organizatorom konkursów za wysoką frekwencję i duże zaangażowanie dzieci i młodzieży. Wszystkie prace były wyjątkowe i niepowtarzalne. Do końca maja prace plastyczne można obejrzeć w witrynie Urzędu Gminy w Suchym Dębie. Autorom prac bardzo dziękujemy i gratulujemy.

Uroczyste wręczenie nagród w gminnych konkursach plastycznych i akcji fotograficznej