Ubiegły rok 2021 okazał się wyjątkowo łaskawy dla perełki Pomorza - Kościoła p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w miejscowości Krzywe Koło.  Dzięki pomocy Gminy Suchy Dąb, ofiarności parafian, a przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu ze środków rządowych, europejskich oraz Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Dóbr Kultury (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz) ze środków Republiki Federalnej Niemiec,  możliwe było odrestaurowanie wnętrza kościoła. W 2020 roku delegacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obecności wiceministra Jarosława Sellina osobiście przyglądała się pracom konserwatorskim w kościele, które trwają od siedmiu lat z inicjatywy ś.p. ks. Krzysztofa Zdrojewskiego. Dziś zabytkowa świątynia w Krzywym Kole jest unikatem na skalę Pomorza. Jej odnowione wyposażenie zapiera dech w piersiach nie tylko mieszkańcom, ale również turystom. Przywrócenie dawnego blasku świątyni bogatej w barokowe wyposażenie zawdzięczamy grupie specjalistów w składzie: Aleksandra Sobczyk, Beata Myśliwiec, Krzysztof Krajewski, Sławomir Szyszkowski.