Uprzejmie informujemy, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Rozporządzenie do pobrania: https://suchy-dab.pl/uploads/pdf/Rozporzadzenie_HPAI.pdf

 

Wprowadza się następujące nakazy i zakazy:
1)    zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
2)    zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
3)    nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
4)    zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych, znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z hodowlą drobiu;
5)    zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo
6)    zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
7)    zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
8)    nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
9)    nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
10)    nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
11)    nakazuje się posiadaczom drobiu zgłaszanie miejsc jego utrzymywania powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Środki wyżej określone stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

 

HPAI