9 listopada 2019 upłynęła 30. rocznica zburzenia muru berlińskiego. To symbol podziału Europy, który dzielił niemieckie miasto i rodziny. Wybudowany w 1961 roku stał w środku Europy przez 28 lat. Dzisiaj w zjednoczonej Europie mur berliński jest tylko wspomnieniem tamtych dni.

Podczas głównych uroczystości, które odbyły się w miejscu pamięci na przylegającej niegdyś do muru berlińskiego Bernauer Strasse, Prezydent Frank-Walter Steinmeier oraz Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej: Andrzej Duda, Milosz Zeman, Zuzana Czaputova i Janos Ader uczcili osoby, które zginęły przy próbie ucieczki na Zachód. Ku ich pamięci w szczelinach muru umieścili symboliczne róże. 

Również młode pokolenie współczesnych Europejczyków było obecne podczas tych uroczystości. Jednym z nich był Jan Pawłowicz. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Absolwent Gimnazjum w Suchym Dębie, mieszaniec Wróblewa, gminy Suchy Dąb i powiatu gdańskiego. Janek aktywnie działa w samorządzie uczniowskim i Młodzieżowej Radzie Gminy Suchy Dąb. Głos młodych i ich wizja wspólnego, żyjącego w zgodzie świata jest bardzo ważna i potrzebna.

Dzisiaj podział świata „żelazną kurtyną” jest tylko wspomnieniem na kartach historii.