50 lat minęło od zawarcia małżeństwa przez Państwa Mieczysławę i Ryszarda Pawlak zamieszkałych w Grabinach – Zameczku. Z tej okazji odwiedzili Jubilatów Sekretarz Gminy Suchy Dąb Aleksandra Matusz i Kierownik GOPS Mirosława Dombrowska. Pani Sekretarz wręczyła Jubilatom medale za długoletnie pożycie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Odznaczeni otrzymali również kwiaty, upominek i list gratulacyjny. Szanowni Jubilaci pochodzą z Lubelszczyzny, tam się poznali, pokochali i zawarli związek małżeński. W Grabinach – Zameczku mieszkają od 1963 r. Sami nie wierzą, że to już 50 lat, bo wszystko pamiętają, jakby to było wczoraj i uroczystość zaślubin i wesele i „wieczorowych”, którzy odwiedzili młodych i weselników podczas zabawy oraz kolejne lata wspólnego życia. Państwo Pawlak wychowali pięcioro dzieci; trzy córki i dwóch synów, posiadają 12 wnuków i 8 prawnuków. Są szczęśliwi, że doczekali tak wielkiego jubileuszu jakim są  złote gody, przyjmując to jako dar losu, twierdząc, że co jest komu przeznaczone to się od tego nie ucieknie. W swej skromności nie wskazują recepty na  udany związek jednak widoczne jest wzajemne uczucie i poszanowanie, czego życzymy  na dalsze lata wspólnego życia.