10 marca  w dużym gronie najbliższej rodziny, przyjaciół i sąsiadów  obchodziła swą 90-tą rocznicę urodzin  najstarsza mieszkanka Krzywego Koła  Pani Stanisława Sasnal.

         Pani Stanisława Sasnal z domu Chudalewska urodziła się 10.03.1920r. w miejscowości Dobra, Gmina Staszów na Kielecczyźnie, gdzie mieszkała do 1941r., kiedy to została  wywieziona do pracy przymusowej w niemieckim gospodarstwie, wróciła do domu w 1945r., ale rodzice byli już na ziemiach odzyskanych, i tak z narzeczonym podążyli do Krzywego Koła. W 1947 r. w Pszczółkach zawarli związek małżeński, pracowali na roli, od podstaw dorabiali się wszystkiego jak mówi Jubilatka, wybudowali dom i zabudowania gospodarcze, wychowali syna Tadeusza. Szczęśliwie doczekali złotych godów. Jeszcze razem przeżyli ból po śmierci jedynego syna, od ośmiu lat jest wdową. Mieszka z rodziną, synową Zosią, wnukami i prawnukami. Pani Stasia ma 4 wnuków i 8 prawnuków.

         Tak sędziwego wieku dożywają nieliczni, nic więc dziwnego, że jubileusz pani Stanisławy to święto nie tylko dla rodziny, ale i mieszkańców Krzywego Koła, którzy przybyli na odprawioną przez Ks. Proboszcza w intencji Jubilatki mszę świętą dziękczynną, po której przedstawiciele Rady Sołeckiej i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich złożyli gratulacje i życzenia Jubilatce, dziękując przy tym za ofiarność i pracę na rzecz społeczności lokalnej, bo jak podkreślają zebrani pani Stasia to pracowita i gorliwie wierząca osoba, jej dobroć i szczodrość poznali mieszkańcy bo z wsią związane jest jej całe dorosłe życie. Pani Stanisława jest w pełni sprawna i samodzielna, to nadal zaradna gospodyni, uprawia ogródek, zbiera owoce z drzew, które sadzili z mężem i dzieli się wszystkim z innymi.

         A jaką receptę ma sama Jubilatka na długie życie, przede wszystkim poleca ciężką pracę, no i spokojny przyjazny dla wielu ludzi dom.

         Spotkanie było bardzo wzruszające, nie obyło się bez tortu urodzinowego i gromkiego sto i więcej lat i życzeń od przedstawiciela władz samorządowych Pana Sławomira Kaźmierskiego Wójta Gminy Suchy Dąb, który wraz z pracownikami GOPS przybył z gratulacjami i życzeniami.

         Pani Stanisławo jeszcze raz prosimy przyjąć z okazji tak zacnych urodzin dużo radości i kolejnych spokojnych lat w szczęściu i zdrowiu wśród kochającej rodziny i gronie życzliwych Pani ludzi.

Mira Dombrowska