5 stycznia 2018 r.  Pani Marianna Nowak z domu Mroczkowska mieszkanka Krzywego Koła skończyła 90 lat. Tradycją stało się już, iż tak piękny jubileusz nie mógł odbyć się bez wizyty Pani Wójt Barbary Kamińskiej i Pani Mirosławy Dombrowskiej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które życzyły  Jubilatce  długich lat życia w gronie rodzinnym, przepełnionych zdrowiem, szczęściem, pomyślnością i miłością. Pani Marianna urodziła się w Klimontowie byłe województwo kieleckie. Od 1946 r. zamieszkuje na Żuławach, gdzie założyła rodzinę. Wspomina, że łatwo nie było ale ciężką pracą stworzyli dom i gospodarstwo, które wiele lat prowadzili, zajmowała się gospodarstwem domowym i dodatkowo szyła. Wychowali 4 dzieci, trzy córki i syna. Posiada 9 wnuków i 10 prawnuków. Obecnie jest wdową, z uwagi na stan zdrowia wymaga wsparcia i pomocy, jak mówi ma dobre dzieci jest otoczona troska, opieką i niczego jej nie brakuje. Pani Marianna,  wspierana przez rodzinę, która na co dzień otacza troską nestorkę rodu jest osobą radosną i z optymizmem patrzy w przyszłość.
Jeszcze raz prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń w imieniu władz gminy a także naszych mieszkańców.