Pani Stefania Patrzałek, nazwisko rodowe Dziedzic, urodziła się dnia 24 lutego 1925 roku w miejscowości Wiśniowa, woj. małopolskie (byłe kieleckie). W 1946 r. przybyła do Krzywego Koła i do dzisiaj mieszka w Krzywym Kole, w tym samym domu, do którego wprowadzili się z mężem jako młode małżeństwo. Przeżyli razem 47 lat, od 21 lat jest wdową. Wraz z mężem prowadzili gospodarstwo rolne, które obecnie prowadzi syn. Jubilatka wychowała pięcioro dzieci; cztery córki i syna, doczekała się jedenaściorga wnuków, jedenaściorga prawnuków i jednego praprawnuka. Pani Stefania mieszka sama, jest w pełni sprawa i samodzielna mimo wylewu, który przeszła w ubiegłym roku, cieszy się doskonałą kondycją fizyczną , nadal nie brakuje jej energii i poczucia humoru. Mimo  90 lat zadziwia doskonałą pamięcią i poczuciem humoru. Jak mówi teraz ma dużo wolnego czasu, czyta ogląda telewizję, śpiewa i recytuje wiersze w ten sposób „ćwiczy mózg”. Pytana o receptę na długowieczność mówi, ze jej nie zna ”ale zapewne gospodarskie życie zahartowało, praca, skromne ale zdrowe jedzenie, a przede wszystkim witamina A+E” , którą systematycznie zażywa. Nasza Seniorka otoczona jest miłością i szacunkiem, jak podkreśla jest szczęśliwa i zadowolona z życia.  
Tradycyjnie z okazji dziewięćdziesiątych urodzin w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Suchy Dąb Pani Wójt Barbara Kamińska i Kierownik GOPS Pani Mirosława Dombrowska przekazały na ręce Jubilatki  kwiaty, list gratulacyjny i drobny upominek,  a co najważniejsze złożyły  serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, jeszcze wielu lat życia,  w otoczeniu życzliwych Jej osób.

M. Dombrowska