19 grudnia 2014 r. dziewięćdziesiąte urodziny obchodziła Pani Zuzanna Doleba. Z tej okazji Pani Wójt Barbara Kamińska i Kierownik GOPS Pani Mirosława Dombrowska przekazali jubilatce życzenia i kwiaty.
Pani Zuzanna pochodzi z Dworszowic /byłe województwo łódzkie/, gdzie mieszkała do wybuchu wojny. W 1940 r. wraz ze starszym rodzeństwem została wywieziona do pracy przymusowej w niemieckim gospodarstwie, rodzice wraz z młodszym rodzeństwem wysiedleni zostali na Lubelszczyznę, a następnie wywiezieni do Francji. Szczęśliwie wszyscy wrócili do domu. W 1948 r. z mężem Mieczysławem przyjechali jako repatrianci do Suchego Dębu. W 1950 r. urodziła się ich jedyna córka. Przez wiele lat pracowali prowadząc gospodarstwo rolne. Od 31 lat Pani Zuzanna jest wdową, mieszka wraz z córką, posiada jednego wnuka i trzech prawnuków, z których cieszy się najbardziej, bo sama pochodzi z licznej rodziny, miała dziewięcioro rodzeństwa.
 Nasza Jubilatka mimo drobnych dolegliwości jest sprawna i samodzielna, ma doskonałą pamięć, o czym przekonałyśmy się słuchając ciekawych przeżyć z przeszłości. Jak mówi teraz ma dużo wolnego czasu, czyta ogląda telewizję, odpoczywa po latach pracy, które zahartowały organizm, co pozwoliło doczekać tak zaszczytnych urodzin, o których Pani Wójt pamiętała.
Pani Zuzanno jeszcze raz prosimy przyjąć z okazji tak zacnych urodzin dużo radości i kolejnych spokojnych lat w szczęściu i zdrowiu wśród kochającej rodziny i gronie życzliwych Pani ludzi.