Zwracam się z apelem (prośbą) do wszystkich mieszkańców Gminy mogących pomóc powodzianom o wsparcie ich darami rzeczowymi w postaci :
- koce – pościel – odzież – obuwie,
- środki czystości,
- żywność (konserwy, makarony, cukier, mąka, herbata, kawa itp.)  
Wszystkie artykuły prosimy dostarczać nowe w opakowaniach do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 -15.30.  
Proszę również rolników o deklarację pomocy w postaci: paszy dla zwierząt (zboże, sprasowane siano, słoma)
Dary przekazywać można również za pośrednictwem Sołtysów.
Zbiórką artykułów z ramienia Gminy koordynować będzie Pani Mirosława Dombrowska – Kierownik GOPS.
Konto bankowe, na które można wpłacać środki pieniężne z przeznaczeniem dla powodzian:


Urząd Gminy w Suchym Dębie
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
86 8337 0001 0000 1690 2000 0301
tytułem: POMOC DLA POWODZIAN 2010


Nie bądźmy obojętni wobec tragedii innych!!!
Oni potrzebują naszej pomocy.
 


Wszelkie informacje pod nr  tel. 58 682 86 85 ; 682 86 20 ; 682 86 82                                                                   

Wójt Gminy
/-/ Sławomir Kaźmierski