Dnia 28 listopada br. Rada Gminy Suchy Dąb podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn. „Tworzymy punkty przedszkolne dla dzieci z gminy Suchy Dąb
       Projekt w kwocie 928 159,00zł (97%) jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pozostałe 3%- tj. 29 040,00zł są to środki własne gminy. W rankingu wniosków nasz projekt zajął I miejsce (zobacz) uzyskując 116pkt na 120 możliwych, tym samym okazał się najlepszym w całym województwie pomorskim.
       Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu naszej gminy. Realizacja celu nastąpi dzięki punktom przedszkolnych działającym w 5 sołectwach:

-Grabiny-Zameczek

-Koźliny

-Suchy Dąb

-Osice

-Steblewo.

       Nasze punkty przedszkolne to przedszkola, w którym dzieci w wieku 3-5 lat wychowują się, bawią i uczą razem w jednej grupie. Tworzymy oddziały przedszkolne dla jak największej grupy dzieci z naszej gminy. Zapewniamy im opiekę, bezpieczeństwo, naukę i zabawę.


/-/ Zdzisława Zawisza
z-ca wójta      


Więcej szczegółów w zakładce "Moje Przedszkole"