Organizowane przez firmę COMBIDATA Poland Sp. z o.o. oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

Projekt skierowanyjest do osób zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego oraz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło,które ukończyły 45 rok życia.

Poniżej harmonogram oraz tematy szkoleń.

Każdy uczestnik wybiera jeden temat. Szkolenia realizowane są w Gdyni, przy u. Żwirki i Wigury 15.


Temat szkolenia ICT

Data szkolenia

Dzień tygodnia

Godziny szkolenia

Microsoft Excel 2007 - poziom podstawowy

2012-07-07

sobota

9:00- 16:00

Microsoft Word 2007 - poziom podstawowy

2012-07-07

sobota

9:00- 16:00

Podstawy obsługi komputera

2012-07-07

sobota

9:00- 16:00

Microsoft Excel 2007 - poziom zaawansowany

2012-07-28

sobota

9:00- 16:00

Microsoft Word 2007 - poziom zaawansowany

2012-07-28

sobota

9:00- 16:00

Microsoft PowerPoint

2012-07-28

sobota

9:00- 16:00

 

Każdy uczestnik weźmie udział w jednodniowym szkoleniu ICT oraz zrealizuje dwugodzinną sesję w ramach indywidualnego wsparcia z tematu ZARZĄDZANIE CZASEM.

 

Realizacja dwugodzinnej sesji ZARZĄDZANIE CZASEM odbędzie się w wybranym przez Uczestnika dniu, w dni powszednie w godzinach popołudniowych/wieczornych.

 

DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMUJE BEZPŁATNY DOSTĘP DO BIBLIOTEKI SZKOLEŃ ELEKTRONICZNYCH.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu bardzo proszę o mailową informację zwrotną, w celu przesłania dokumentów zgłoszeniowych.


COMBIDATA Poland
MEMBER OF ASSECO GROUP
ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia
Tel.: +48 58 522 28 42
Fax: +48 58 522 28 00
joanna.czeladka@combidata.pl
www.combidata.pl