Składamy gorące podziękowania za okazaną pomoc w realizacji projektu „Biegiem przez Polskę: Gdańsk-Zakopane 2008". Niestrudzeni biegacze pokonali dla dotkniętej mózgowym porażeniem dziecięcym Julki Pańczyszyn - 720 kilometrów. Bieg, który zajął im 70 godzin i 20 minut, przyniósł wiele korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych, które pozwolą dziewczynce spełnić marzenia i „biegać razem z nami".

    Podczas 15 dni trwania całego przedsięwzięcia Państwa zaangażowanie, życzliwość i trud włożony w przyjęcie biegaczy oraz zapał, który udzielił się całej ekipie, pozwolił na pokonanie własnych słabości i dotarcie do celu.

    Powodzenie przedsięwzięcia stało się bodźcem do utworzenia Stowarzyszenia Biegiem przez Polskę, którego nadrzędnym celem będzie organizowanie imprez sportowych o podłożu charytatywnym.

    Dziękują za wsparcie i serdeczność życzymy dalszych sukcesów oraz oczekujemy dalszej owocnej współpracy.

 

 


Zobacz: