Podsumowanie roku 2019 w statystyce demograficznej gminy Suchy Dąb – obserwujemy większą liczbę mieszkańców oraz większą liczbę narodzin dzieci i większą liczbę zgonów.

Na dzień 31.12.2019 r. na terenie gminy zameldowanych było 4136 osób. W porównaniu do ubiegłego roku to więcej o 37 osób.

Według statystyk na terenie Gminy Suchy Dąb więcej jest mężczyzn – 2080 niż kobiet – 2056.

W 2019 roku z terenu gminy przyszło na świat 55 dzieci. Tu przeważa płeć damska – urodziło się 30 dziewczynek i 25 chłopców. Dla porównania w 2018 roku przyszło na świat 41 dzieci.

Rodzice przy wyborze imion stawiali na klasykę, jak i panującą modę. Wśród dziewczynek najchętniej nadawane imiona to Lena, Lilia, Julia, Maja natomiast dla chłopców najczęściej wybierano imię Antoni, Kazimierz, Jan.

W 2019 roku zmarło 37 osób. To więcej o 5 osób niż w roku 2018.

W 2019 roku 4 pary z naszej gminy obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.


ludnosc_31-12-2019