Z roku na rok wzrasta liczba bocianów podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju. Nie wiadomo, jakie są dokładne przyczyny prób zimowania zdrowych bocianów w Polsce. W związku z coraz bardziej łagodnymi zimami i coraz częstszymi przypadkami wykorzystywania przez bociany antropogenicznych źródeł pokarmu (np. lokalnych składowisk śmieci, miejsc wykładania resztek z ubojni) można oczekiwać, że zjawisko to w najbliższych latach będzie się nasilało. Pozostający na zimę bocian zazwyczaj budzi ciekawość i chęć niesienia mu pomocy. Nie zawsze jednak ta pomoc jest niezbędna. Sprawne osobniki trudno jest złapać, a ucieczka przed ludźmi powoduje straty energii, którą powinny wykorzystać w tym czasie na szukanie jedzenia. Poza tym podejmowanie jesienią próby schwytania ptaka może spowodować jego przepłoszenie z miejsca, gdzie był w stanie znaleźć odpowiednią ilość pokarmu, a tym samym narażenie go na ryzyko śmierci głodowej. Dopóki bocian jest w stanie wzbić się do lotu to nie ma możliwości, aby go złapać i udzielić mu jakiejkolwiek pomocy, zresztą wątpliwe jest, aby w tym przypadku ta pomoc była niezbędna i potrzebna. Jedyne, co można zrobić, to obserwować bociana i gdy nadejdzie śnieżna zima (pokrywa śniegu utrzymująca się przez dłuższy okres), to będzie można bociana dokarmiać (w sposób b. racjonalny i odpowiednim pokarmem np. surowe ryby, podroby pokrojone w kostkę) lub odłowić i umieścić w ptasim azylu (jeśli będzie osłabiony).
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
Infolinia 0 801 bocian