Prace związane z wymianą nawierzchni sportowej na boisku w Osicach za nami. W ramach prac m.in. dosiano trawę i napowietrzono ją, przeprowadzono piaskowanie, wysypano nawóz mineralny. Dzięki podjętym działaniom nasze grupy juniorskie i seniorskie będą mogły trenować w komfortowych warunkach!
Inwestycja zrealizowana w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Program wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji można znaleźć na stronach https://raport.pse.pl i https://wzmocnijotoczenie.pl