logo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z gminami: Suchy Dąb i Pszczółki zakończył realizację projektu „Cała Naprzód I”. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.

W ramach projektu wsparciem objęto 60 osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez pracy – mieszkańców Gdańska oraz gmin partnerskich. Uczestnicy korzystali z pomocy specjalistów, m.in. doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga oraz pośrednika pracy. W realizacji oferowano szeroki wachlarz kursów i szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb i kompetencji uczestników. Z terenu Gminy Suchy Dąb w projekcie wzięło udział 8 osób. Dzięki udziałowi w projekcie 3 osoby podjęły pracę, 4 osoby uzyskały kwalifikacje.

Z początkiem lipca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje kolejną edycję projektu pt. „Cała Naprzód II”. Gmina Suchy Dąb przystąpiła do współpracy w celu kontynuacji projektu. Tym razem do projektu mogą się zgłaszać mieszkańcy całego Obszaru Metropolitalnego, (tj. powiatów: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz gdańskiego, puckiego, tczewskiego, wejherowskiego, kartuskiego i nowodworskiego). Ponadto w tej odsłonie ze wsparcia będą mogły skorzystać nie tylko osoby pozostające bez pracy, ale także pracujące i mimo to znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku zawodowym, tj. m.in. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz osoby tzw. „ubogie pracujące”. Zwiększyła się także oferta form pomocy. W „Całej Naprzód II” przewidziane jest wsparcie dla pracodawców, którzy zechcą zatrudnić uczestników – chodzi o zatrudnienie subsydiowane, umożliwiające pracodawcy uzyskanie refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników, w okresie nawet do 12 miesięcy. Projekt potrwa do 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z założeniami projektu część uczestników projektu będzie rekrutowanych na terenie Gminy Suchy Dąb. Głównym celem projektu będzie ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy  poprzez rozwój ich kompetencji kluczowych i interpersonalnych oraz podniesienie zdolności zatrudnienia poprzez działania wspierające, kursy, szkolenia i staże.

Osoby chętne do udziału w projekcie, jak również pracodawców zapraszamy do kontaktu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, 83-022 Suchy Dąb,

tel. 58 6828682, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

ul. Lęborska 3B (STARTER), lok. 1.32, 80-386 Gdańsk, tel. 58 3478299 lub 508 900 812, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.