Szkoła Podstawowa w Koźlinach jako jedyna szkoła w powiecie gdańskim otrzymała prestiżowy Certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznany w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Certyfikat jest przyznawany placówkom przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwo Edukacji Narodowej za wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Szkoła ubiegając się o wdrożenie tego rządowego programu, musiała wypracować i spełnić określone standardy, np. ustanowić i wprowadzić w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, wskazać sposób monitorowania swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci, zapewnić pracownikom i rodzicom edukację w zakresie ochrony dzieci i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, edukować uczniów w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed przemocą.  W ramach programu odbyły się w szkole liczne zajęcia wychowawcze i warsztaty dla uczniów, przedstawienia oraz Dzień Profilaktyki pod hasłem „Agresji mówimy NIE”. Ważnym elementem było spotkanie uczniów z funkcjonariuszką policji z zespołu do spraw prewencji kryminalnej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim, a głównym tematem zajęć była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Policjantka uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

„Dzieci na wszystkich etapach nauczania w sposób bardzo otwarty podchodziły do omawianych zagadnień. Wiedzą, że mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Przy okazji okazało się, że nasi uczniowie posiadają bardzo bogatą wiedzę na temat różnych zagrożeń. Obserwujemy to nie tylko my, ale również zewnętrzni goście prowadzący szkolenia. Koordynatorem szkolnym programu jest pedagog szkolny – pani Danuta Haydasz. Przyznany Certyfikat jest sukcesem całej społeczności szkolnej – nauczycieli, pracowników, dzieci oraz ich rodziców.” – informuje dyrektor szkoły Jerzy Wiśniewski.

Do pobrania:

Certyfikat