Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013 poz. 96) informuję, iż w dniach 17-21 maja 2021 roku Dowództwo  Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie taktyczno-specjalne RENEGADE-SAREX 21. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej  Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający   ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – odwołanie alarmu.

Henryka Król
Szef Obrony Cywilnej Gminy

RENEGADE