PPGR

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym naborem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" informujemy, iż istnieje możliwość pozyskania środków na zakup:

a. nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami do 3,5 tys. zł oraz tabletu do 1,5 tys. zł niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu)

b. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

c. usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem, aby Gmina Suchy Dąb mogła aplikować o środki na ten cel jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do Szkoły Podstawowej (do której uczęszcza dziecko) na terenie Gminy Suchy Dąb, bądź do Urzędu Gminy w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, wraz z zapotrzebowaniem do 15.10.2021 r.
.

 

Do pobrania:

Oświadczenie dla opiekuna

Oświadczenie dla ucznia

Zapotrzebowanie