Dnia 25 sierpnia 2011 roku odszedł na zawsze zasłużony mieszkaniec naszej gminy

Heczko_Czeslaw

śp. Czesław Heczko

W latach 1989 - 1990 aktywnie działał w Społecznym Komitecie Reaktywacji Gminy Suchy Dąb, pełniąc w nim funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Był również Radnym Gminy dwóch kadencji w latach 1990 - 1998.

 

Cześć Jego pamięci...