Dnia 28-05-2011 w Krzywym Kole odbyło się święto najmłodszych połączone z dniem Matki które zorganizowało Kolo Gospodyń i Rada Solecka. Po poczęstunku Mamy wraz z dziećmi brały udział w licznych zabawach i konkursach.

Wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania i uczestnictwa w tym dniu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY,

Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka.