Koło Gospodyń Wiejskich w Suchym Dębie składa serdeczne podziękowania Radzie Sołeckiej, Straży Pożarnej, sponsorom, rodzicom za poświęcony czas i zaangażowanie w organizację Dnia Dziecka dnia 4 czerwca 2017 r. w Suchym Dębie.

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Suchym Dębie

Małgorzata Bis

Z-ca Przewodniczącej 

Ewa Gdula-Szumarska