Dzień Edukacji Narodowej, który obchodzimy każdego roku, to czas kiedy myślimy o szkole, o uczniach, o książkach, o naszych nauczycielach, o swoich kolegach z klasy.
 
      W tym uroczystym dniu życzymy wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty ogromu wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów w jej realizacji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzymy abyście każdego dnia czuli się szczęśliwi i byli pełni poczucia własnej wartości, abyście znajdowali to, co najważniejsze: miłość swoich uczniów, szacunek rodziców i poważanie społeczeństwa.
 
      Dzień ten uczczono w naszych szkołach poprzez zorganizowanie uroczystych apeli z udziałem nauczycieli, nauczycieli-emerytów, pracowników obsługi, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości. Podczas ceremonii wręczono nagrody wójta i dyrektora szkoły.Nagrody otrzymali

NAGRODĘ WÓJTA GMINY SUCHY DĄB otrzymały

mgr Aleksandra Lewandowska- dyr. Zespołu Szkół w Suchym Dębie
mgr Marzena Wilson –n-l Szkoły Podstawowej w Grabinach-Zameczku

NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY otrzymali:

mgr Jolanta Barchan- n-l  Sz. P. w Grabinie –Zameczku
mgr Katarzyna Kordecka-Karnath
- n-l  Sz. P. w Grabinach-Zameczku
mgr Marzena Wilson
- n-l Sz. P. w Grabinach-Zameczku
Celina Kruczek-
pracownik obsługi


mgr Maria Kryczyk
- n-l Sz.P. w Koźlinach
mgr Witold Miklaszewski- n-l Sz.P. w Koźlinach 
Halina Jankowska
- pracownik obsługi
Irena Sikora- pracownik obsługi


mgr inż. Jolanta Dombrowska
– n-l Zespołu Szkół w Suchym Dębie
mgr Marzena Gracek - n-l Zespołu Szkół w Suchym Dębie
mgr Tomasz Jagielski-  n-l Zespołu Szkół w Suchym Dębie
mgr Dorota Sudenis-  n-l Zespołu Szkół w Suchym Dębie
Ewa Tarasiuk
-  n-l Zespołu Szkół w Suchym Dębie
Anna Holender- pracownik obsługi
Magdalena Leśkiewicz- pracownik obsługi
Hanna Lech-
pracownik obsługi
Maria Malinowska-
pracownik obsługi

 

Zdzisława Zawisza
z-ca wójta