Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniach 11 i 14 października br. Wójt Gminy Henryka Król uczestniczyła we wszystkich uroczystościach organizowanych przez szkoły z terenu naszej gminy. 11 i 14 października to szczególny dzień, w którym Pani Wójt oficjalnie wręczyła listy gratulacyjne i kwiaty dyrektorom szkół w podziękowaniu za zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy, owocnego kształtowania postaw dzieci i młodzieży oraz aktywności w pracy zawodowej.