Grupa uczniów z Zespołu Szkół w Suchym Dębie na zaproszenie Urzędu Wojewódzkiego spędziła wakacyjny dzień na zwiedzaniu atrakcji grodu nad Motławą. Wakacje to czas na odpoczynek dla uczniów od zajęć szkolnych. Dni letnie spędzają nad morzem, jeziorem lub w górach, dla tych którzy nie mogli wyjechać w atrakcyjne miejsca zorganizowano wyjazd do Gdańska. Dzieci i młodzież poznała zabytki Westerplatte oraz pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zwiedzali Stare Miasto i podziwiali panoramę Gdańska z wieży widokowej Kościoła Mariackiego. Podziwiając z takiej perspektywy widzi się wiele ciekawostek miasta więcej niż spacerując jego uliczkami – powiedział Jan Pawłowicz gimnazjalista z ZS w Suchym Dębie. Uczestnicy wycieczki poznali pracę Urzędu Wojewódzkiego i administracji rządowej. Przewodnikiem po jego korytarzach był wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Uczniowie uczestniczyli w konferencji prasowej, poznali pracę i zadania administracji rządowej i w ten nietypowy sposób uczyli się samorządności podczas wakacyjnych dni – powiedział wojewoda. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński przekazał uczniom wiedzę o rozwoju kolejnictwa na Pomorzu. Tyle atrakcji i informacji zdobytych podczas wyjazdu przydadzą się gdy powrócimy do szkolnych ławek – podsumował Dawid Leśkiewicz gimnazjalista z ZS w Suchym Dębie.
Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawowali: Michał Albiński, Marzena Gracek, Magdalena Leśkiewicz i Wioleta Makowska.
Wycieczkę dla dzieci i młodzieży z gminy Suchy Dąb przygotował i zorganizował Urząd Wojewódzki w Gdańsku z wojewodą Dariuszem Drelichem za co składamy serdeczne podziękowania – powiedziała Aleksandra Lewandowska dyrektor ZS w Suchym Dębie.