W dniu 06 lipca 2021 roku w Błotniku, z udziałem wicemarszałka województwa pomorskiego Józefa Sarnowskiego odbyło się  kolejne, organizacyjne spotkanie dotyczące partnerskiego projektu edukacji morskiej „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”.
 
Podczas spotkania omówiono szczegóły partnerskiego projektu, w którym uczestniczyć będą uczniowie oraz nauczyciele również z gminy Suchy Dąb. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia ze sztuki żeglarskiej. Finałem całego przedsięwzięcia będą rejsy dla 180 osób, a w projekcie partnerskim uczestniczyć będzie 270 uczniów i 27 nauczycieli.
 
Całość projektu sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, a łączna wartość projektu opiewa na kwotę blisko 800 000 zł.
 
Pomorskie Żagle Wiedzy