Okres wakacji to nie tylko czas na wypoczynek i podróże, ale również na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczycielskich. W Zespole Szkół w Suchym Dębie odbyła się taka procedura.

     Dwóch nauczycieli:

     Kazimierz Krakowiak nauczyciel chemii i Michał Stępniak nauczyciel wychowania fizycznego zdali egzamin na nauczyciela kontraktowego.

     W systemie oświaty obowiązują następujące etapy awansu nauczycieli:

  • nauczyciel STAŻYSTA,
  • nauczyciel KONTRAKTOWY,
  • nauczyciel MIANOWANY,
  • nauczyciel DYPLOMOWANY,
  • nauczyciel PROFESOR OŚWIATY.

     W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: Michał Albiński, Marzena Gracek, Tomasz Jagielski i Aleksandra Lewandowska.