Sprawdzian szóstoklasisty

    W dniu 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy szóstej Zespołu Szkół w Suchym Dębie podobnie jak ich rówieśnicy z Szkoły Podstawowej w Koźlinach oraz uczniowie w całej Polsce przystąpili do pierwszego poważnego egzaminu w ich życiu. Piszący w pierwszej części zmagali się z zadaniami z języka polskiego i matematyki, a druga część to rozwiązywanie zadań z języka nowożytnego np. języka angielskiego. W tym roku uczniowie pisali sprawdzian na zakończenie klasy szóstej już ostatni raz. W przyszłym roku zgodnie z zapowiedziami władz oświatowych ta forma sprawdzania wiedzy uczniów zostanie zaniechana.
     W ZS w Suchym Dębie w klasie VI sprawdzian pisało 25 uczniów (10 dziewczynek i 15 chłopców).
Wychowawczynią klasy jest Alicja Wichrowska.

     W SP Koźliny w klasie VI sprawdzian pisało 16 uczniów (5 dziewczynek i 11 chłopców).
Wychowawczynią klasy jest Katarzyna Piankowska.

Arkusz sprawdzianu z języka polskiego i matematyki dostępny jest na:
http://cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Arkusze-egzaminacyjne/2016_spr/cze1/SP-1X-162.pdf
Arkusz sprawdzianu z języka obcego nowożytnego – język angielski dostępny jest na:
http://cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Arkusze-egzaminacyjne/2016_spr/cze2/SA-1X-162k.pdf


Egzaminy gimnazjalne

     W dniach 18, 19 i 20 kwietnia do swoich egzaminów przystąpili gimnazjaliści. Maraton testów nazywanych „małą maturą” rozpoczął się od zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, a później z języka polskiego. Kolejnego dnia uczniowie zmagali się z zadaniami z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) i matematyki. Trzeciego dnia rozwiązywali łamigłówki słowne z języków obcych nowożytnych – języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie podstawowym oraz języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie rozszerzony.
     W ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum do egzaminów przystąpiło 25 uczniów ( 10 uczennic i 15 uczniów).
Wychowawczynią klasy jest Marzena Gracek.

Arkusz egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie dostępny jest na:
http://plikicke.cie.men.gov.pl/2016/Historia_i_wiedza_o_spoleczenstwie/Arkusz_GH-HX1-162.pdf

Arkusz egzaminu z języka polskiego dostępny jest na:
http://plikicke.cie.men.gov.pl/2016/jezyk_polski/Zeszyt_zadan_GH-PX1-162.pdf

Arkusz egzaminu z przedmiotów przyrodniczych dostępny jest na:
http://plikicke.cie.men.gov.pl/2016/przedmioty_przyrodnicze/Arkusz_GM-PX1-162.pdf

Arkusz egzaminu z matematyki dostępny jest na:
http://plikicke.cie.men.gov.pl/2016/matematyka/Zeszyt_zadan_GM-MX1-162.pdf

Arkusz egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym dostępny jest na:
http://plikicke.cie.men.gov.pl/2016/jezyk_obcy/podstawowy/jezyk_angielski/GA-P1X-162k.pdf

Arkusz egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym dostępny jest na:
http://plikicke.cie.men.gov.pl/2016/jezyk_obcy/podstawowy/jezyk_niemiecki/GN-P1X-162k.pdf

Arkusz egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym dostępny jest na:
http://plikicke.cie.men.gov.pl/2016/jezyk_obcy/rozszerzony/jezyk_angielski/GA-R1X-162.pdf

Arkusz egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym dostępny jest na:
http://plikicke.cie.men.gov.pl/2016/jezyk_obcy/rozszerzony/jezyk_niemiecki/GN-R1X-162.pdf


     Szóstoklasiści i gimnazjaliści wyniki swoich testów poznają na początku czerwca br.
Uczniowie i studenci z terenu gminy Suchy Dąb przystąpią wkrótce  do egzaminu dojrzałości – matury i sesji letniej na uczelniach wyższych.
Wszystkim życzymy powodzenia i zdania wszystkich egzaminów pomyślnie i z dobrym rezultatem.