Dzień Walki z Rakiem Piersi

Każdego roku 15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Święto ustanowione zostało przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi, celem jest promocja badań profilaktycznych, a także dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących nowotworów piersi.

Profilaktyka to podstawa! Jakie badania należy wykonać?

Najskuteczniejszym sposobem na wczesne wykrycie choroby są regularne badania. Do których zaliczmy:

  • Samobadanie piersi

Każda kobieta powinna samodzielnie i regularnie badać swoje piersi! Badanie to składa się z oglądania piersi przed lustrem oraz badania ich dotykiem. Jak prawidłowo badać piersi?: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-prawidlowo-wykonac-samobadanie-piersi

Samobadanie pozwala na wykrycie zmian na wczesnym etapie choroby nowotworowej, kiedy szanse na wyleczenie są największe!

  • USG piersi

Badanie USG skierowane jest głównie do kobiet między 20 a 30 rokiem życia , które powinny wykonywać badanie co 2 lata, a po ukończeniu 30 roku życia raz w roku.  

  • Mammografia

Badanie mammograficzne skierowane do  kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii. U młodszych kobiet, w wieku od 40 do 49 lat, badanie wykonuje się w zależności od oceny ryzyka indywidualnego. Badanie mammograficzne jest wykonywane bez skierowania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi.

  • Badanie rezonansem magnetycznym (MR)

Badanie to zaleca się wszystkim  kobietom, u których ryzyko zachorowania na raka piersi wynosi co najmniej 20%. Czułość mammografii u nosicielek mutacji genu BRCA1 jest niska ze względu na dużą gęstość tkanki gruczołowej. Kobiety z grupy najwyższego i wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi powinny być pod kontrolą onkologicznej poradni genetycznej. Głównym celem w tej grupie jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi wpisuje się w obchody tzw. Różowego Października – Miesiąca Świadomości Nowotworów Piersi. To dobry moment, aby wykonać badania profilaktyczne!